ЦБУТББТ

ЦУТГАМАЛ БЕТОН, ТӨМӨР БЕТОНЫ ТЕХНОЛОГИ

2013 оны 03-р сарын 25 Нийтэлсэн Эрдэнэцогт

1.      Бетон хольц бэлтгэх тухай т ярина уу ?

 

2.      Бетон хольцыг зөөж  тээвэрлэх талаар талаар ярина уу ?

 

3.      Зөөх процессын технологи зохион байгуулалтын шийдэлтийн талаар ярина уу ?

 

4.    Хольцыг авто хесгеер тээвэрлэх тухай  ярина уу ?

 

5.    Хольцыг ергүүр ба ергегчеөр зеех талаар ярина уу ?

 

6.    Хольцыг туузан зөөгүүр ба бетон цутгәгчаар тээвэрлэх талаар ярина уу ?

 

7.    Хольцыг хоолойгоор түгээх аргын талаар ярина уу ?

 

8.    Бетон хольцыг цутгах талаар ярина уу ?

 

9.      Цутгахад бэлтгэх  талаар ярина уу ?

 

10.  Хольцыг цутгах аргын талаар ярина уу ?

 

11. Бетон хольцыг нягтруулах  талаар ярина уу ?

 

12. Ажлын зааг гаргаж бетондох  талаар ярина уу ?

 

13. Бүтээц эдлэлийг цутгах арга талаар ярина уу ?

 

14.  Бетондох тусгай арга вакуумлах аргын талаар ярина уу ?

 

15.  Бетондох тусгай арга Хөрлөж бетондох  аргын талаар ярина уу ?

 

16. Бетондох тусгай арга Усан доор  бетондох  аргын талаар ярина уу ?

 

17.  Бетоныг бэхжүүлэх технологийн талаар ярина уу ?

 

18.  Хэвийг салгах технологийн талаар ярина уу ?

 

19.  Өвлийн улиралд бетон цутгах технологийн талаар ярина уу ?

 

20.  Дулаалах талаар ярина уу ?

 

21.  Бетоныг хэвэнд нь  халаах   арга технологийн  талаар ярина уу ?         

 

22.  Бетонд хүйтний нэмэлт хэрэглэх тухай  ярина уу ?

 

23.  Хуурай халуун цаг агаарын нөхцөлд бетон цутгах технологийн  талаар ярина уу ?

 

24.  Бетоны ажлын чанарын хяналтын  талаар ярина уу ?

 

25. БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦИИГ УГСРАХ ПРОЦЕССИИН ТЕХНОЛОГИЙН ТАЛААРХИ АСУУЛТУУД

 

26. Угсралтын процессын чиг хандлагын  талаар ярина уу ?

 

27.  Угсралтын процессын бүтэцийн  талаар ярина уу ?

 

28.  Барилгын бүтээцийг угсрах аргын талаар ярина уу ?

 

29.  Бүтээц эдлэлийг угсралтад бэлтгэх талаар ярина уу ?

 

30. Томсгож угсрах талаар ярина уу ?

 

31. Эдлэлийг угсралтын ачаалалд хүчиллэх талаар ярина уу ?

 

32.  Угсралтын нэмэлт тоноглолгийн талаар ярина уу ?

 

33.  Барилгын бүтээц эдлэлийг угсрахад хэрэглэдэг техник хэрэгсэлийн талаар ярина уу ?

 

34.  Угсралтын ергүүр ба механизмын талаар ярина уу ?

 

35.  Өргүүрийн бүтээлийг тодорхойлох ярина уу ?

 

36.  Өргүүр сонгох аргын талаар  ярина уу ?

 

37.  Өргөж оосорлох тоног хэрэгсэлийн талаар ярина уу ?

 

38.  Эдлэлийг түр бэхлэх ба хэмжин шалгах тоног хэрэгсэлийн талаар ярина уу ?

 

39.  Угсралтын нарийвчлалыг хангах тухай ярина уу ?

 

40.  Угсралтын таарамжийн нарийвчлалыг хангах геодезийн багаж хэрэгсэлийн талаар ярина уу ?

 

Төмөр бетон зангидлагатай үйлдвэрийн барилгын бүтээц эдлэлийг

 

Угсрах талаархи асуултууд

 

 1. Дан барилгын угсралтын талаар ярина уу ?

   

 2. Олон давхар барилгын угсралтын онцлогын талаар ярина уу ?

   

 3. Төмөр бетон эдлэлийн угсралтын холбоосын технологийн талаар ярина уу ? 

   

 4. Төмөр бүтээцийг угсрах технологи

   

 5. Багана угсрах талаар ярина уу ?

   

 6. Өргүүрийн дам нуруу угсрах талаар ярина уу ?

   

 7. Ган татанга угсрах талаар ярина уу ?

   

 8. Төмөр бүтээцийн эд ангийг холбож угсрах  талаар ярина уу ?

   

 9. Угсралтын процессыг цаг агаарын онцгой нөхцөлд гүйцэтгэх технологийн талаар ярина уу ?

   

 

Тайдбар:

 

-    12 хуудастай дервөлжин дэвтэр гаргаж асуулт нзг бурийг тайлбарлан бич.

 

-    Эдгээр асуултуудын хариултууд нь оюутны бие даалт болно. Хамгаалалтыг амаар асууна.багаар ажилах дээр анхаар !

 

-    Эдгээр асуултууд ирэх жилийн улсын шалгалтын билетүүдэд суглаа маягаар түүвэрлэн орох болно.

 

-    Хугацаа 2013 оны 3 сарын 30 ны 13.00  гэхэд бие даән судлаж дууссан байх.

 

-    Бичэж тэмдэглэсэн эсэхийг багшид судлаж байгаа  эсэхийг 2013-03-28ңд шалгуулах...

 

Ашиглах үндсэн монгол ном, сурах бичэг, гарын авлагууд:

 

1.                    Цутгамал бетон, төмөрбетон бүтээц . БНбД 3. 01. 89;  БНбД 52.01. 2006

 

2.                    Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба гифизикийн үзүүлалт. БНбД II- А6-77; БНбД 2.01.01-92/2001

 

3.                    Гэрэлхүү Ж.. Цутгамал төмөр бетоны ажлын технологи. УБ., 2000.

 

4.                    “Процесийн технологи “  8-р бүлэг

 

5.                    Гэрэлхүү Ж. Монгол орны байгаль цаг ашарын эрс тэс нөхцөлд цутгамал бетон, төмөрбетоны технологи боловсруулах судалгаа. УБ1998. Тсхникийн ухааны докторын (РhD) зэрэг хамгаалсан Диссертац

 

Ашиглах  орос ном:

 

 1. Миронов С.А., Малингкий Е.М. Основы технолоти бетона в условнях сухого жаркого климата. Москва. Стройнздат. 1985

   

 2. Миронов С.А. Теория и методы зимнего бетонирования.-Москва,: Госстройиздат,-1974

   

Ашиглах хичээлийн материалууд:

 

1.       “ Процессийн технологи “  8-р бүлэг хичээлийн слайдууд,

 

2.        ЦБУТБТ- ийн хичээлийн презентайшингууд

 

3.       Багшийн файлаар өгсөн материалууд

 

4.       Tsogoobarilga      gogo-ийн  блог 

 

 

Симнар бие даалтын зааварчилгаә танилцуулсан:                                               Д.Эрдэнэцогт

 Дэлгэрэнгүй»

″ЦБУТББТ″асуултууд

2013 оны 03-р сарын 25 Нийтэлсэн Эрдэнэцогт
 1. Арматурын технологиийн талаар ярина уу ?

   

 2. Арматурын бүтэцийн талаар ярина уу ?

   

 3. Арматурын угсралтийн талаар ярина уу ?

   

 4. Бүтээцийг хүчитгэж арматурчилах тухай  ярина уу ?

   

 5. Бетон хольц бэлтгэх тухай т ярина уу ?

   

 6. Бетон хольцыг зөөж  тээвэрлэх талаар талаар ярина уу ?

   

 7. Зөөх процессын технологи зохион байгуулалтын шийдэлтийн талаар ярина уу ?

   

 8. Хольцыг авто хесгеер тээвэрлэх тухай  ярина уу ?

   

 9. Хольцыг ергүүр ба ергегчеөр зеех талаар ярина уу ?

   

 10. Хольцыг туузан зөөгүүр ба бетон цутгәгчаар тээвэрлэх талаар ярина уу ?

   

 11. Хольцыг хоолойгоор түгээх аргын талаар ярина уу ?

   

 12. Бетон хольцыг цутгах талаар ярина уу ?

   

 13. Цутгахад бэлтгэх  талаар ярина уу ?

   

 14. Хольцыг цутгах аргын талаар ярина уу ?

   

 15. Бетон хольцыг нягтруулах  талаар ярина уу ?

   

 16. Ажлын зааг гаргаж бетондох  талаар ярина уу ?

   

 17. Бүтээц эдлэлийг цутгах арга талаар ярина уу ?

   

 18. Бетондох тусгай арга вакуумлах аргын талаар ярина уу ?

   

 19. Бетондох тусгай арга Хөрлөж бетондох  аргын талаар ярина уу ?

   

 20. Бетондох тусгай арга Усан доор  бетондох  аргын талаар ярина уу ?

   

 21. Бетоныг бэхжүүлэх технологийн талаар ярина уу ?

   

 22. Хэвийг салгах технологийн талаар ярина уу ?

   

 23. Өвлийн улиралд бетон цутгах технологийн талаар ярина уу ?

   

 24. Дулаалах талаар ярина уу ?

   

 25. Бетоныг хэвэнд нь  халаах   арга технологийн  талаар ярина уу ?         

   

 26. Бетонд хүйтний нэмэлт хэрэглэх тухай  ярина уу ?

   

 27. Хуурай халуун цаг агаарын нөхцөлд бетон цутгах технологийн  талаар ярина уу ?

   

 28. Бетоны ажлын чанарын хяналтын  талаар ярина уу ?

   

 29. БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦИИГ УГСРАХ ПРОЦЕССИИН ТЕХНОЛОГИЙН ТАЛААРХИ АСУУЛТУУД

   

 30. Угсралтын процессын чиг хандлагын  талаар ярина уу ?

   

 31. Угсралтын процессын бүтэцийн  талаар ярина уу ?

   

 32. Барилгын бүтээцийг угсрах аргын талаар ярина уу ?

   

 33. Бүтээц эдлэлийг угсралтад бэлтгэх талаар ярина уу ?

   

 34. Томсгож угсрах талаар ярина уу ?

   

 35. Эдлэлийг угсралтын ачаалалд хүчиллэх талаар ярина уу ?

   

 36. Угсралтын нэмэлт тоноглолгийн талаар ярина уу ?

   

 37. Барилгын бүтээц эдлэлийг угсрахад хэрэглэдэг техник хэрэгсэлийн талаар ярина уу ?

   

 38. Угсралтын ергүүр ба механизмын талаар ярина уу ?

   

 39. Өргүүрийн бүтээлийг тодорхойлох ярина уу ?

   

 40. Өргүүр сонгох аргын талаар  ярина уу ?

   

 41. Өргөж оосорлох тоног хэрэгсэлийн талаар ярина уу ?

   

 42. Эдлэлийг түр бэхлэх ба хэмжин шалгах тоног хэрэгсэлийн талаар ярина уу ?

   

 43. Угсралтын нарийвчлалыг хангах тухай ярина уу ?

   

 44. Угсралтын таарамжийн нарийвчлалыг хангах геодезийн багаж хэрэгсэлийн талаар ярина уу ?

   

Төмөр бетон зангидлагатай үйлдвэрийн барилгын бүтээц эдлэлийг

 

Угсрах талаархи асуултууд

 

 1. Дан барилгын угсралтын талаар ярина уу ?

   

 2. Олон давхар барилгын угсралтын онцлогын талаар ярина уу ?

   

 3. Төмөр бетон эдлэлийн угсралтын холбоосын технологийн талаар ярина уу ? 

   

 4. Төмөр бүтээцийг угсрах технологи

   

 5. Багана угсрах талаар ярина уу ?

   

 6. Өргүүрийн дам нуруу угсрах талаар ярина уу ?

   

 7. Ган татанга угсрах талаар ярина уу ?

   

 8. Төмөр бүтээцийн эд ангийг холбож угсрах  талаар ярина уу ?

   

 9. Угсралтын процессыг цаг агаарын онцгой нөхцөлд гүйцэтгэх технологийн талаар ярина уу ?

   

 

Тайдбар:

 

-    12 хуудастай дервөлжин дэвтэр гаргаж асуулт нзг бурийг тайлбарлан бич.

 

-    Эдгээр асуултуудын хариултууд нь оюутны бие даалт болно. Хамгаалалтыг амаар асууна.багаар ажилах дээр анхаар !

 

-    Эдгээр асуултууд ирэх жилийн улсын шалгалтын билетүүдэд суглаа маягаар түүвэрлэн орох болно.

 

-    Хугацаа 2013 оны 3 сарын 30 ны 13.00  гэхэд бие даән судлаж дууссан байх.

 

-    Бичэж тэмдэглэсэн эсэхийг багшид судлаж байгаа  эсэхийг 2013-03-28ңд шалгуулах...

 

Ашиглах үндсэн монгол ном, сурах бичэг, гарын авлагууд:

 

1.                    Цутгамал бетон, төмөрбетон бүтээц . БНбД 3. 01. 89;  БНбД 52.01. 2006

 

2.                    Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба гифизикийн үзүүлалт. БНбД II- А6-77; БНбД 2.01.01-92/2001

 

3.                    Гэрэлхүү Ж.. Цутгамал төмөр бетоны ажлын технологи. УБ., 2000.

 

4.                    “Процесийн технологи “  8-р бүлэг

 

5.                    Гэрэлхүү Ж. Монгол орны байгаль цаг ашарын эрс тэс нөхцөлд цутгамал бетон, төмөрбетоны технологи боловсруулах судалгаа. УБ1998. Тсхникийн ухааны докторын (РhD) зэрэг хамгаалсан Диссертац

 

Ашиглах  орос ном:

 

 1. Миронов С.А., Малингкий Е.М. Основы технолоти бетона в условнях сухого жаркого климата. Москва. Стройнздат. 1985

   

 2. Миронов С.А. Теория и методы зимнего бетонирования.-Москва,: Госстройиздат,-1974

   

Ашиглах хичээлийн материалууд:

 

1.       “ Процессийн технологи “  8-р бүлэг хичээлийн слайдууд,

 

2.        ЦБУТБТ- ийн хичээлийн презентайшингууд

 

3.       Багшийн файлаар өгсөн материалууд

 

4.       Tsogoobarilga      gogo-ийн  блог 

 

 

Симнар бие даалтын зааварчилгаә танилцуулсан:                                               Д.Эрдэнэцогт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дэлгэрэнгүй»

2012 -2013 оны хичээлийн жилд ЦИТ ийн 3в ангид орох Цутгамал төмөр бетон ба угсармал төмөр бетоны технологиMESC319

 

хичээлийн цаг сэдвийн задлан

 

д/д

 

Хичээлийн сэдэв

 

лекц

 

семинар

 

 

Дадлага

 

бие даалт

 

бүгд

 

1.

 

 

Сэдэв.1 Барилагын талбайн инженерийн бэлтгэл Ерөнхий ойлгот,Барилгын процессыг олон хувилбараар төсөлдөх,Технологийн карт, Геодезийн тэг татах ажилБарилгын талбайг цэвэрлэх Барилгын зураг төсөв ба норматив баримт бичиг,Барилгын норм ба дүрэм,Зураг төслийн баримт бичигБарилгын ажил ба бүтээгдэхүүний чанар

 

C-4

 

Xичээл--1

 

2ц

 

C-4,

 

Xичээл-2

 

4ц

 

 

6 =

 

3о

 

+

 

3б

 

12

 

2

 

Сэдэв.2 Бетон, төмөр бетон бүтээц эдлэл,Цутгамал технологийн иж бүрэн процессийн бүтэцБүтээц эдлэлийг угсралтанд бэлтгэхТомсгож угсрах,Эдлэлийг угсралтын ачаалалд хүчлэх,Угсралтын нэмэлт тоноглолБарилгын бүтээц эдлэлийг угсархад хэрэглэгдэх техник хэрэгсэлУгсралтын өргүүр ба механизм,Өргүүрийн бүтээлийг тодорхойлох,Өргүүр сонгох арга,Өргөж оосорлох тоног хэрэгсэл,Эдлэлийг түр бэхлэх ба хэмжин шалгах тоног хэрэгсэл,Угсалтын нарийвчлалыг тогтоох ,Угсралтын таарамжийн нарийвчлалыг хангах геодезийн багж хэрэгсэл,Төмөр бетон зангилаатай үйлдвэрийн барилгын бүтээц эдлэлийг угсарахДан барилгын угсралт,Олон давхар барилгын угсралт,Төмөр бетон эдлэлийн угсралтын холбоосын технлоги,Төмөр бүтээцийг угсрах технологй

 

C-1,

 

Xичээл--1

 

2ц

 

C-1,

 

Xичээл-2

 

8ц

 

C-1,

 

Xичээл-3

 

6ц

 

6=

 

3о

 

+

 

3б

 

22

 

3

 

Сэдэв. 3 ,Хэвний ажилХэвний нэр төрөл, хэргэлэх хүрээ,Хэвний бүтэц,Хэвний ажилын технологийн картын бүтэц

 

C-3,

 

Xичээл--1

 

2ц

 

C-3,

 

Xичээл-2

 

4ц

 

 

6 =

 

3о

 

+

 

3б

 

12

 

4

 

Сэдэв.4Арматурын технологиАрматурын бүтэцАрматурын угсаралт,Бүтээцийг хүчитгэж арматжуулах

 

C-4

 

Xичээл--1

 

2ц

 

C-4,

 

Xичээл-2

 

4ц

 

 

6 =

 

3о

 

+

 

3б

 

12

 

5

 

Сэдэв.5Бетон холц бэлтгэх,Бетон хольцийг зөөж тээвэрлэхЗөөх процесийн зохионбайгуулалтын шийдэл,Хольцийг авто хэрэгсэлээр тээвэрлэх тухай,Хольцийг өргүүр ба өргөгчөөр зөөх,Хольцийг хоолойгоор түгээх арга

 


C-5,

 

Xичээл-1

 

4ц

 

C-5,

 

Xичээл-2

 

6ц

 

4 =

 

2о

 

+

 

2б

 

14

 


Сэдэв.6 Бетон хольцийг цутгахЦутгахад бэлтгэх,Хольцийг цутгах аргаБетон хольцийг нягтруулах,Ажилын зааг гаргаж бетондох,Бүтээц эдлэлийг цутгах арга

 


C-6,

 

Xичээл-1

 

4ц

 

 

6 =

 

3о

 

+

 

3б

 

10

 

6

 

 

Сэдэв.7 Бетондох тусгай аргаВакуумжуулах,Хөрлөж бетондох,Усан доор бетондохБетоныг бэхжүүлэх технологи,Хэвийг салгах,Технологи,Өвлийн улиралд бетон цутгах технолгиҮндсэн ойлголтДулаалах арга,Бетоныг хэвэнд нь халаах арга,Бетонд хүйтний нэмэлт хэрэгсэл хэргэлэхХуурай халуун цаг агаарын нөхцөлд бетон, цутгах тухай,Бетонын ажилын чанарын хяналт

 


C-6,

 

Xичээле-1

 

4ц

 

C-6,

 

Xичээл-2

 

6 ц

 

4 =

 

2о

 

+

 

 

2б

 

14

 


бүгд

 

8

 

32

 

18

 

38

 

96

 

 

Нэг долоо хоногт ноогдох цаг 0,5;2;1,5;2 = 6 цаг

 

Бие даалт нийт 38 цаг оюутан 16 + багш 16

 

Төлөвөлсөн:

 

ЦИТн магистр багш, Барилга инженер. ................................ Д.Эрдэнэцогт

 

 Дэлгэрэнгүй»